VIGTIGT                          VIGTIGT


Info fra Bestyrelsen

Efter den store generalforsamling den 6. september, er bestyrelsen ved at samle alle de ændringer og forslag der var i den forbindelse og efterfølgende vi det blive implementeret – bla. det omkring synlighed i bestyrelsesarbejdet og offentliggøre deres referater. Ligeledes opdatering af denne hjemmeside – så den er klar til det forestående komunalvalg

Venlig hilsen

Henning Bjerre
Formand Socialdemokratiet i Ishøj

Vedtægter                                     

 

Denne hjemmeside er IKKE stedet hvor vi kommunikerer diverse informationer …! Her benytter vi FaceBook.

Socialdemokraterne
I Ishøj Byråd 2018-22

Borgmester Formand for Økonomi- og Planudvalget
Telefon: 51 20 35 11 E-mail: obj@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Orden i økonomien, nyt genoptræningscenter, bekæmpelse af støj, flere læger til Ishøj, bedre normeringer i daginstitutionerne, fokus på sport og fritid, flere ressourcer til det kriminalpræventive område, herunder indsatsen imod radikalisering.

Sengül Deniz. Første Viceborgmester Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Telefon: 60 20 15 74 E-mail: sed@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Jeg arbejder for et godt og levende kultur- og fritidsliv. Det skaber gode fællesskaber
i byen og gør os attraktive for nytilflyttere og gæster.
Mangfoldighed er Ishøjs styrke. Som formand for Medborgerforum vil jeg arbejde for at skabe en kultur i kommunen, hvor der er respekt for forskellighed og plads til alle uanset køn, alder og etnicitet.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Økonomi- og Planudvalget
Telefon: 29 43 30 12 E-mail: mem@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Jeg vil arbejde for vækst og udvikling i Ishøj Kommune. En sund økonomi er en forudsætning for kommunal velfærd.
Jeg vil kæmpe imod fattigdom og ulighed i samfundet. Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, hvor der tages hånd om de svageste.

Formand for Børne- og Undervisningsudvalget
Telefon: 23 10 84 97 E-mail: jem@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Jeg brænder stadig for at være med til at give vores børn og unge de bedste forhold i skole og dagtilbud. Vi ved, at børn, som trives, lærer bedst. Vores nye talentstrategi skal sikre, at vi fortsat har fokus på at løfte eleverne både i top og bund. Derfor skal vi fortsat arbejde med at udvikle elevernes faglige niveau.

Formand for Klima- og Miljøudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 95 62 12 E-mail: eryap@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Kommunen spiller en stor rolle i at få familiens hverdag til at fungere. Derfor skal rammerne være i orden. Det skal være trygt og godt at være borger i Ishøj. Vi har landets højeste arbejdsløshedsprocent. Det skal der laves om på. Vi opnår det ved at have særligt fokus på, at vore unge får de uddannelser, nutidens og fremtidens arbejdsmarked kræver.

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Klima- og Miljøudvalget
Telefon: 22 54 01 46
E-mail: ero@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Kultur- og fritidslivet skal styrkes yderligere med fokus på det frivillige foreningsliv.
Øget indsats på hele miljøområdet herunder klimasikring af hele kommunen.
Som bestyrelsesformand for Ishøj Forsyning arbejder jeg på at sikre forbrugerne
rent og godt vand i hanerne og afledning af spildevand gennem et fremtidssikret kloaksystem.

Næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 46 52 87 E-mail: bay@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Børns uddannelse, tryghed, ligestilling og nærdemokrati. Fritidsmuligheder for alle borgere i alle aldre. Sundhedsfremmende tiltag for alle medborgere.
Vi skal passe godt på vores miljø og erhvervsliv.

Næstformand for TeknikBygningsudvalget og medlem af Økonomi- og
Planudvalget
Telefon: 24 48 91 62 E-mail: ols@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
I Ishøj skal vi støjen fra motorvejene til livs. Vi skal ekspandere vores erhvervsarealer og ad denne vej prøve at få flere Ishøjborgere i beskæftigelse. Ishøj  skal være en af landets bedste kultur- og fritidskommuner.
I Ishøj skal vi have en god og tryg alderdom. Vi skal sikre, at vores unge får en uddannelse.

Næstformand klima- og Miljøudvalget og medlem af Teknik- og Bygningsudvalget
Telefon: 27 79 39 81 E-mail: anmad@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Større åbenhed og mere dialog, før store beslutninger træffes. Byplanlægningen skal ske med fokus på lys, luft og plads mellem og i boligerne samt mindre trafikstøj, når vi er hjemme.
Vores kollektive trafik og stisystemet skal være så godt, at det bliver et ægte alternativ til egen bil.

Medlem af Økonomi- og Planudvalget og Børne- og undervisningsudvalget
Telefon: 21 40 60 37 E-mail: kabsj@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Udviklingen af Vejleåparken som en dejlig bydel at bo i – uanset, hvem man er.

At Ishøj er en attraktiv kommune for både høj og lav – og ikke mindst for børnefamilierne.
At vi får skabt vækst og arbejdspladser lokalt, som passer til Ishøjs borgere.

Medlem af Teknik- og Bygningsudvalget
Telefon: 20748069 – E-mail: jstar@ishoj.dk

Politiske mærkesager:
Jeg vil arbejde for, at Ishøj fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde for os alle.
Med fokus på at sikre vore børn og unge solide faglige og sociale kompetencer, så de som voksne vil være i stand til at mestre livet.
Medborgerskab forpligter. Lige sundhed for alle. Trygge og trafiksikre veje og stier. Bæredygtighed.

Klik på billedet her til højre for at stoppe automatisk billedskift.
Så kan du se en større udgave, som du kan bladre igennem.
Klik så uden for billedet for at komme retur.

Det mener vi…!

Udvikling af Ishøj

For Socialdemokratiet hænger vækst og udvikling tæt sammen. Vi arbejder for flere arbejdspladser i Ishøj kommune, så vi kan øge beskæftigelsen og styrke kommunens økonomi, til fordel for det voksende antal af borgere i kommunen.
Vi øger antallet af boliger og arbejdspladser, vi bygger nye daginstitutioner og udvider kapaciteten på det kommunale genoptræningscenter.
Kultur i Ishøj


Socialdemokratiet vil styrke de stærke fællesskaber som skabes i kultur og fritidslivet. Ishøj skal være spændende at bo, leve og vokse op i. Derfor vil vi skabe gode lokale oplevelser, musik, teater, idrætsaktiviteter – og ikke mindst billig svømmehal for alle.

Frivillighed

Socialdemokratiet mener, at alle har ret til at være en del af fællesskabet.
Fællesskaber giver mangfoldighed, tryghed og mulighed for at føles sig værdsat i dagligdagen. Alle har noget at bidrage med, som giver værdi i kommunen. Det er omdrejningspunktet i ældres netværk, i idrætslivet og i kommunens mange klubber og foreninger.
Et værdigt ældreliv


Socialdemokratiet arbejder for, at alle får en værdig alderdom. Ældre har ret til at være herre i eget liv, leve livet i den bolig de selv har valgt og med den støtte den enkelte har behov for.
Socialdemokratiet vil styrke og udvikle vores plejecentre og den øvrige ældrepleje, så der skabes en god ramme for en værdig alderdom, også for de mest udsatte i Ishøj kommune.

Genoptræningscenter

Socialdemokratiet mener, at alle har ret til at komme sig bedst muligt efter endt sygdom.
Kommunen får hele tiden nye opgaver fra Regionen. Det giver et øget pres på de lokale genoptræningscentre. Socialdemokratiet udvider kapaciteten på genoptræningscenteret i Ishøj, fordi alle har ret til at komme hurtigt tilbage til hverdagslivet efter endt sygdom.
Det giver livskvalitet.
Bekæmp kriminalitet

Socialdemokratiet vil bekæmpe kriminalitet. Vi skal aldrig acceptere at menneskers liv, førlighed og ejendom trues af andre.
Derfor skal vi slå hurtigt og hårdt ned på især unge kriminelle.
Det bedste alternativ til vold og bander vil altid være job og uddannelse.
Derfor skal vi sikre at vores unge vælger den vej. Og vi skal opdage dem der er på vildspor tidligt og i et samarbejde med politi og forældre få dem på rette kurs.
Natur og klima

Socialdemokratiet arbejder for at styrke miljøet. Globale klimaændringer har også lokal betydning.
Derfor arbejder Socialdemokratiet for langtidsholdbare løsninger for miljøet. Nye vådområder, flere vandhuller og skovrejsning ved ishøj Landsby er bare tre eksempler på klimatilpasningsprojekter, som både har en rekreativ betydning og samtidig forbedrer miljøet. 
Daginstitutioner

Socialdemokratiet arbejder for daginstitutioner hvor leg og læring går hånd i hånd. Målet er at vores børn bliver selvstændige, nysgerrige og kreative samt klar til at gå i skole. Motion og sund kost er en naturlig del af dette – gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen.
Rimelige priser, faste åbningstider og få lukkedage giver tryghed for familien.
Folkeskolen

Ishøjs skoler: Alle skal med – Alle skal udfordres

Socialdemokratiet arbejder for den fælles folkeskole. Folkeskolerne i Ishøj skal have plads til alle og udfordringer til alle. Elever med problemer skal hjælpes, så de kan få en uddannelse.
Elever med særlige talenter , skal have ekstra udfordringer. Alle vores elever fortjener at blive løftet mest muligt til gavn for både dem selv og samfundet.
Folkeskolen har to vigtige opgaver: At give børn og unge færdigheder til at klare sig i et samfund, der bygger på frihed og folkestyre, og at give børn og unge et fagligt fundament til at gennemføre en uddannelse og på længere sigt at få et job.

 

Sundhed for alle

Socialdemokratiet vil arbejde for at styrke folkesundheden i Ishøj kommune. Alle har ret til en praktiserende læge i nærområdet. Vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for de syge og sårbare og ikke blot til gavn for systemet.
Socialdemokratiet vil sætte fokus på livskvalitet – mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed. Derfor vil vi indføre sundhedstjek for alle sårbare borgere i kommunen.
Beskæftigelse

Socialdemokratiet vil bekæmpe arbejdsløshed.
Det er et svigt at lade ledige sidde passivt i årevis på kontanthjælp, men det er også forkert at tro at man kan sulte folk til at tage jobs, som ikke er der.
Socialdemokratiet arbejder derfor på at skabe plads til flere virksomheder med nye jobs i kommunen. Samtidig har vi et skarpt fokus på at alle unge får en uddannelse.
Forebyggende indsats

Socialdemokratiet vil styrke den forebyggende indsats i udsatte familier.
En tidlig indsats i familien er en bedre investering i barnets liv – både i forhold til livskvalitet og i forhold til kommunal økonomi.
Der skal være fokus på trivsel blandt børn og unge, og vi skal stå parat med den helt rigtige støtte og vejledning, så barnet og familien kan komme videre i livet.

Det rigtige valg for hele Ishøj gennem mange år.

Vi er dem der holder vores aftaler

Billedgalleri

Hold musen over billedet for at stoppe det automatiske billedskift, ellers brug piletasterne for at skifte billede…

Eller klik på selve billedet for at se det i stor størrelse.

Borgmester
Ole Bjørstorp