Den Socialdemokratiske gruppe i Ishøj Byråd 2018 – 2021

Merete Amdisen:

Formand for Social- og Sundhedsudvalget og
medlem af Økonomi- og Planudvalget
Telefon: 29 43 30 12 – E-mail: mem@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Jeg vil arbejde for vækst og udvikling i Ishøj Kommune. En sund økonomi er en forudsætning for kommunal velfærd.
Jeg vil kæmpe imod fattigdom og ulighed i samfundet. Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, hvor der tages hånd om de svageste.

Kasper Bjering Søby Jensen:

Gruppeformand, Medlem af Økonomi- og Planudvalget og Børne- og undervisningsudvalget
Telefon: 21 40 60 37 – E-mail: kabsj@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Udviklingen af Vejleåparken som en dejlig bydel at bo i – uanset, hvem man er.
At Ishøj er en attraktiv kommune for både høj og lav – og ikke mindst for børnefamilierne.
At vi får skabt vækst og arbejdspladser lokalt, som passer til Ishøjs borgere.

Ebbe Rosenberg:

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Klima- og Miljøudvalget
Telefon: 22 54 01 46 – E-mail: ero@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Kultur- og fritidslivet skal styrkes yderligere med fokus på det frivillige foreningsliv.
Øget indsats på hele miljøområdet herunder klimasikring af hele kommunen.
Som bestyrelsesformand for Ishøj Forsyning arbejder jeg på at sikre forbrugerne
rent og godt vand i hanerne og afledning af spildevand gennem et fremtidssikret kloaksystem.

Jeanette Merklin:

Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget  
Telefon: 20928497 – E-mail: jem@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Jeg brænder stadig for at være med til at give vores børn og unge de bedste forhold i skole og dagtilbud. Vi ved, at trivsel er en af de vigtigste parametre for at give vores elever de bedste muligheder for at lære.Vores nye talent strategi skal sikre, at vi fortsat har fokus på at løfte eleverne både i top og bund. Vi skal fortsat arbejde med, at elevernes progression stiger.  For at komme i mål skal eleverne have de rette rammer, være trygge og glade.

Erkan Yapici:

Formand for Klima- og Miljøudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 95 62 12 – E-mail: eryap@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Kommunen spiller en stor rolle i at få familiens hverdag til at fungere. Derfor skal rammerne være i orden. Det skal være trygt og godt at være borger i Ishøj. Vi har landets højeste arbejdsløshedsprocent. Det skal der laves om på. Vi opnår det ved at have særligt fokus på, at vore unge får de uddannelser, nutidens og fremtidens arbejdsmarked kræver.

Bayram Yüksel:

Næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 46 52 87 – E-mail: bay@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Børns uddannelse, tryghed, ligestilling og nærdemokrati. Fritidsmuligheder for alle borgere i alle aldre. Sundhedsfremmende tiltag for alle medborgere.
Vi skal passe godt på vores miljø og erhvervsliv.

Henrik Olsen:

Næstformand for Teknik- og Bygningsudvalget og medlem af Økonomi- og Planudvalget
Telefon: 24 48 91 62 – E-mail: ols@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
I Ishøj skal vi støjen fra motorvejene til livs. Vi skal ekspandere vores erhvervsarealer og ad denne vej prøve at få flere Ishøjborgere i beskæftigelse. Ishøj  skal være en af landets bedste kultur- og fritidskommuner.
I Ishøj skal vi have en god og tryg alderdom. Vi skal sikre, at vores unge får en uddannelse.