Daginstitutioner

Socialdemokratiet arbejder for daginstitutioner hvor leg og læring går hånd i hånd. Målet er at vores børn bliver selvstændige, nysgerrige og kreative samt klar til at gå i skole. Motion og sund kost er en naturlig del af dette – gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen.
Rimelige priser, faste åbningstider og få lukkedage giver tryghed for familien.