Den Socialdemokratiske gruppe i Ishøj Byråd 2022 – 2025

Merete Amdisen:

Borgmester
Formand for Social- og Sundhedsudvalget og
medlem af Økonomi- og Planudvalget
Telefon: 4357 7220 – E-mail: mem@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Fælles retning for Ishøj
Jeg ønsker at stå i spidsen for et byråd, der i højere grad samarbejder med borgere, lokalsamfund og på tværs af byrådets partier, for at skabe gode langsigtede løsninger til gavn for Ishøj. Det er afgørende at du som borger har tillid til vores lokale demokrati, og at byrådets politikere har tillid til hinanden – på trods af forskellige politiske ståsteder. Vi ønsker alle at gøre en positiv forskel for Ishøj uanset politisk parti, og det skal vi have respekt for i samarbejdet.
Alle er vigtige i udviklingen af fremtidens Ishøj, derfor bør ingen vigtige beslutninger træffes med snævre flertal i byrådet.
En stemme på Socialdemokratiet er en stemme på samarbejde.

Fællesskabet er vores styrke
Jeg oplever Ishøjs stærke fællesskaber overalt hvor jeg færdes. De mange lokale fællesskaber er vores styrke, og dem skal vi værne om. Alle i Ishøj fortjener at være en del af et fællesskab på deres egne præmisser – uanset alder, køn eller etnicitet De mange måneder med nedlukning på grund af corona, har vist os, hvor vigtige fællesskaber er for at vi trives. Derfor skal vi investere i trivsel.
En forudsætning for at vi trives er, at vi føler os trygge. Jeg ønsker et endnu tættere samarbejde med politiet omkring den tryghedsskabende indsats i Ishøj gennem indsatsen “Ishøj passer på Ishøj”. Socialdemokratiet tager afstand fra asocial og utryghedsskabende adfærd.
I Ishøj passer vi på hinanden.

Stabil økonomi – mere velfærd
Det kan lyde kedeligt, men en stabil økonomi er forudsætningen for udvikling og velfærd. Derfor vil jeg arbejde for at nedbringe ledigheden i Ishøj – gennem styrket uddannelse, opkvalificering af ledige og et attraktivt erhvervsklima, som kan skabe grobund for nye arbejdspladser. Stabil økonomi er også betinget af stabile skatteindtægter. Derfor skal vi tænke i bæredygtige muligheder for fremtidig vækst, så Ishøj fortsat er en attraktiv kommune i udvikling med trygge børnehaver, gode skoler og en ældrepleje i top.

Kasper Bjering Søby Jensen:

Gruppeformand, Medlem af Økonomi- og Planudvalget, Formand for Børne- og undervisningsudvalget
Telefon: 21406037 – E-mail: kabsj@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:

Jeg har siddet i byrådet de sidste to valgperioder, og har i foråret påtaget mig opgaven som gruppeformand i en tid, hvor vi skal samle og revitalisere vores parti. Jeg tror på, at Socialdemokratiet er det bedste parti til at samle mennesker og i fællesskab at udvikle rammen om det gode liv.

Mine mærkesager er fortsat at sikre gode daginstitutioner og skoler til vores børn, samt udviklingen af Ishøj som et godt sted at bo for den mangfoldighed af mennesker, som har deres liv og hverdag i vores by. Herunder at vores almene boligområder bliver trygge og attraktive for alle – ung som gammel, rig som fattig og alle etniciteter.

Vores kommunale skoler fravælges i dag af hver tredje familie. Vi skal sætte alle kræfter ind på, at gøres folkeskolen så god, at den ikke fravælges af frygt for kvalitet og mistrivsel.

Og så skal vi arbejde på, at Ishøj bliver stadigt mere økonomisk uafhængig af tilskud fra staten.

Erkan Yapici:

Formand for social- og sundhedsudvalget, medlem af økonomi- og planudvalget
Telefon: 20956212 – E-mail: eryap@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Det handler om din hverdag
Kommunen spiller en stor rolle i at få familiens hverdag til at fungere, rammerne skal være i orden. Det skal være trygt og godt at være borger i Ishøj Kommune.

Flere i arbejde
Ishøj har en af landets højeste arbejdsløshedsprocenter. Det skal der laves om på. Vi opnår det ved at have særligt fokus på, at vore unge får de uddannelser, nutidens og fremtidens arbejdsmarked kræver.

Bayram Yüksel:

Medlem af social- og sundhedsudvalget
Telefon: 2046 5287 – E-mail: bay@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:

Alle forældre ønsker deres børns bedste.

Vores børn er vores fremtid, og derfor skal de have en god start på deres barndoms– og ungdomslivet. Vi skal motivere dem til at tage en uddannelse og klargøre dem til voksen- livet.

Vi skal som socialdemokrater opbygge Ishøj identitet og fællesskab gennem fritidsaktivi- teter for både unge og voksne, og huske på at vi alle er medborgere uden at tænke på ”dem” og ”os”.

Vi skal lave nyttige projekter og prioritere vores samarbejde med Jobcenter samt virksomheder, således ledigheden falder i Ishøj. Jeg er medlem af Byrådet siden 2010, og har siddet i Børne– og Undervisningsudvalget, Social– og Sundhedsudvalget, Kultur– og Fritidsudvalget samt Klima– og miljøudvalget.

Henrik Olsen:

Formand for teknik- og bygningsudvalget, Medlem af Klima- og miljøudvalget
Telefon: 2448 9162 – E-mail: ols@ishoj.d

# Politiske mærkesager:
I Ishøj skal vi støjen til livs fra motorvejene. Vi skal ekspandere vores erhvervsarealer, og ad denne vej prøve at få flere Ishøj-borgere i beskæftigelse.
Ishøj skal være en af landets bedste kultur- og fritidskommuner.
I Ishøj skal vi have en god og tryg alderdom.
Vi skal sikre vores unge får en uddannelse.

Thomas Hjort Rasmussen:

Medlem af Klima- og miljøudvalget, teknik- og bygningsudvalget
Telefon: 22860615 – E-mail: thomr@ishoj.dk

# Politiske mærkesager:
Mit fokus er på kommunens udvikling og særligt, at vi styrker den grønne profil. Vi skal sikre og styrke de grønne oaser vi har, og der skal stilles flere grønne krav i vores lokalplanlægning. Vi skal udvikle vores unikke stisystem yderligere, så flere tager cyklen, og vi skal sikre der er gode muligheder for miljøvenlig kollektiv transport. Nå ja, og Ishøj har ret til ordentligt internet – derfor skal vi understøtte udrulningen af fibernet i hele kommunen.

Vi skal gøre det endnu bedre i den nære velfærd for de ældre, børnene, og de udsatte.

Vi skal tage afsæt i den enkeltes behov og livssituation. Lad os afbureaukratisere og stole mere på de fagprofessionelle medarbejdere. Og så skal vi satse hårdt på at få ledigheden ned. Det er godt for den enkelte, og flere i arbejde er nøglen til at finansiere velfærd og udvikling.

Selcuk Mehmet Özcan:

Medlem af Børne- og undervisningsudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Telefon: 50409763 – E-mail: seller_m_o@hotmail.com

# Politiske mærkesager:
Min passion for aktivt at tage ansvar dér, hvor jeg er, er stor. Derfor er det på tide at handle og være med til at udvikle den kommune, jeg bor og trives i.

Vores kommune bliver ofte nævnt, når det gælder de kedelige målinger på landsplan. Det skal vi gøre op med, da Ishøj fortjener bedre omtale. Jeg vil arbejde for ét fælles Ishøj og for

  • At vi giver vores unge de bedste forudsætninger for, at de kommer igennem uddannelsessystemet.
  • At vi binder Ishøj endnu bedre sammen gennem flere sociale og kulturelle aktiviteter.
  • At vi fortsat tilbyder vores ældre forskellige aktiviteter, samt mere trygge rammer.
  • At vi vækster i erhvervslivet, så vi kan tilbyde flere arbejdspladser

Murat Kütük:

2. viceborgmester, medlem af kultur- og fritidsudvalget
Telefon: 29103061 – E-mail: murat1821@yahoo.dk

# Politiske mærkesager:
Jeg tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet. Mine mærkesager er:

Tryghed
Borgerne i Ishøj har brug for at der bliver skabt mere tryghed, at der skabes bedre dialog mellem generationerne i kommunen, så alle bliver en del af et positivt fællesskab.

Børn & unge
Jeg ønsker at gøre en forskel for den enkelte borger, og være med til at sætte en positiv retning for Ishøjs børn og unge.
Børn og unge er grundstenen for vores fremtid, hvilket betyder, at vi skal turde at stille krav til de forældre, der ikke tager ansvar for deres børns færden og opførsel.

Ældre & sårbare
Jeg vil bidrage til, at udvikle Ishøj og kæmpe for, at alle ældre og får et værdigt liv. Vi skal værne om vores sårbare og ældre. De fortjener et liv i med ordnede boligforhold, kompetent pleje, tryghed og stabil omsorg