Forebyggende indsats

Socialdemokratiet vil styrke den forebyggende indsats i udsatte familier.
En tidlig indsats i familien er en bedre investering i barnets liv – både i forhold til livskvalitet og i forhold til kommunal økonomi.
Der skal være fokus på trivsel blandt børn og unge, og vi skal stå parat med den helt rigtige støtte og vejledning, så barnet og familien kan komme videre i livet.